การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครั้งที่ 5/2565
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

 

LINE_ALBUM_ประชุมกรรมการจรรยาบรรณ 565 12 พค.6_๒๒๐๕๑๗_1.jpg

 

280207685_10223405345455920_111057688408057853_n.jpg

 

280026379_10223405345535922_5637015880578629906_n.jpg

 

279941668_10223405346175938_2447596871662826263_n.jpg

 

280029578_10223405346015934_231398158349605563_n.jpg

 

©2020 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต