การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 7 เมษายน 2565

การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 7 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครั้งที่ 4/2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

 

278062621_10223199546191067_7282505626615434862_n.jpg

 

278079141_10223199544551026_2853919405911412377_n.jpg

 

278073829_10223199544671029_7037804535191909672_n.jpg

 

LINE_ALBUM_ประชุมจรรยาบรรณ 42564_๒๒๐๕๑๗_0.jpg

 

LINE_ALBUM_ประชุมจรรยาบรรณ 42564_๒๒๐๕๑๗_2.jpg

©2020 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต