การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครั้งที่ 3/2565
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

LINE_ALBUM_ประชุมจรรยาบรรณ 32565_๒๒๐๕๑๗_9.jpg

 

275247268_10223039430588277_8652865932204798364_n (1).jpg

 

275269134_10223039430748281_1163294948065223975_n.jpg

 

 

275129105_10223039430868284_1089091907120017737_n.jpg

 

275373387_10223039426908185_2075855138712827195_n.jpg

 

275303769_10223039431028288_9001072006441222440_n.jpg

©2020 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต