การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครั้งที่ 2/2565
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

274110999_10222952783142145_4845032864931312740_n.jpg

 

274233347_10222952782462128_2839960253892623238_n.jpg

 

274303619_10222952781422102_7468253178675080773_n.jpg

274263005_10222952781542105_3461095296262398589_n.jpg

 274078716_10222952783502154_9178053993740410543_n.jpg

 

LINE_ALBUM_กก จรรยาบรรณ 265  18 กพ. 65_๒๒๐๕๑๗_1.jpg

 

 

©2020 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต